Siirry suoraan sisältöön

Draamallinen kansalaisraati

Draamallinen kansalaisraati toi Kuhmon asukkaiden äänen osaksi hyvinvointisuunnitelmaa

Draamalautakunta toteutti vuonna 2020 Draamallisen kansalaisraadin yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa, osana Sitran Demokratiakokeilut2020-kattohanketta. Demokratiakokeilut2020 tavoitteena oli demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset hankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Draamallisessa kansalaisraadissa tavoitetta lähestyttiin soveltavan ja esittävän taiteen avulla.

Draamallisessa kansalaisraadissa pyrittiin draaman avulla luomaan foorumi, jossa kuhmolaiset voisivat suoraan vaikuttaa Kuhmon kaupunginhallituksessa päätöksentekoon tuleviin aiheisiin. Tärkeimmäksi aiheeksi valikoitui Kuhmon kaupungilla valmisteilla ollut kaupungin hyvinvointisuunnitelma. Lisäksi Draamalliseen kansalaisraatiin kuuluivat yläkoulu- ja lukioikäisille suunnatut kansalaisvaikuttamisen työpajat.

Koronapandemian vuoksi hanke jouduttiin toteuttamaan pääasiassa etäyhteyksin, hyödyntäen tarkoitusta varten kuhmolaisten haastattelujen pohjalta tekemiämme lyhytelokuvia, erilaisia netin keskustelu- ja sosiaalisen median alustoja. Lyhytelokuvien aiheissa nostettiin tietoisesti esiin sellaisten kuhmolaisten ääntä, jotka eivät välttämättä aina saa ääntään helposti kuuluviin.

Draamallisen kansalaisraadin antia käsiteltiin tammikuussa 2021 Kuhmon hyvinvointilautakunnassa, jossa se kytkeytyi suoraan kunnallisiin päätöksentekoelimiin. Hyvinvointilautakunnassa keskusteltiin esityskokemuksista ja annettiin palautetta hankkeen toteuttajille sekä kehitettiin kokeilun pohjalta mahdollisia tulevia toimintatapoja. Hankkeen aikaansaannoksiksi voidaan lukea myös keskusteluyhteyden paraneminen erityisesti nuorten kanssa ja kuntapäättäjien sitouttaminen prosessiin, sillä esimerkiksi Kuhmon hyvinvointilautakunta, kaupunginjohtaja ja nuorisovaltuusto olivat hankkeessa mukana.

Draamallista kansalaisraatia varten haastateltiin muun muassa Kuhmon terveysaseman henkilökunnan jäseniä, kaupungin vuokra-asuntojen lähiötuvan työntekijöitä ja asukkaita, kuhmolaisia yrittäjiä, Kuhmon venäjänkielisiä asukkaita, sekä kaupungin päättäjiä ja viranhaltijoita. Lisäksi kuultiin myös nuorisotyöntekijöitä, nuoria, nuorisovaltuuston jäseniä, vanhuspalvelutyöntekijöitä, työttömiä, lapsiperheiden vanhempia ja työllisyyspalveluiden työntekijöitä.

Draamallinen kansalaisraati osoitti, että päätöksentekijöiden ja asukkaiden vuorovaikutuksen mahdollistaminen on avain hyvään paikallisdemokratiaan. Sekä draama että demokratia edellyttävät vuorovaikutusta ja kohtaamista. Draamamenetelmät mahdollistavat myös vahvemman tilanteisiin eläytymisen ja sitä kautta ymmärryksen lisääntymisen.

Draamallisen kansalaisraadin kulusta saa syvempää kuvaa lukemalla blogitekstejämme ajalta 24.4.2020 – 30.3.2021

Katso Draamallisen kansalaisraadin lyhytelokuvat täältä(Kuhmon kaupungin Youtube-kanava):