Siirry suoraan sisältöön

Draamalautakunta

Draamalautakunta on Sitran Demokratiakokeilut2020-hankkeen aikana kehitetty soveltavaa draamaa hyödyntävä toimintamalli, jossa draaman avulla pyritään vaikuttamaan suoraan julkiseen päätöksentekoon ja parantamaan kansalaisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia. Mallia on vahvasti inspiroinut Augusto Boalin Rio de Janeiron parlamentissa kehittämä Lakiasäätävä teatteri. Draamalautakunta on osa Vaara-kollektiivin toimintaa.

Draamalautakunnan eri toimintamuotoja:

  • Lautakuntakäsittely: Yhteisön(kuten kaupungin) asukkaiden haastattelujen pohjalta valmistettu malli esitetään yhteisön jäsenille, viranhaltijoille ja päättäjille, jotka yhdessä käsittelevät näkemäänsä osallistumalla itse draamaan, sekä keskustelemalla.
  • Kansalaisvaikuttamisen työpajat: Yhteiskunnallisen aiheen pohjalta pidettävät draamatyöpajat, joissa syvennytään aiheisiin samaistumalla roolihenkilöiden tilanteisiin. Pohjatekstinä voi olla joko fiktiivinen, todelliseen ilmiöön pohjaava tarina, tai todellisesta tilanteesta koostettu tarina. Työpajoja voidaan pitää myös etänä.
  • Draamallinen ongelmanratkaisu yhteisössä: Draaman avulla syvennytään johonkin erityiseen rajattua yhteisöä koskettavaan aiheeseen. Periaatteessa mitä vain ilmiötä voidaan käsitellä soveltavan draaman keinoin. Aihe voi olla vaikka asuinlähiön levottomuus, nuorten harrastusmahdollisuudet, tai kaupunkikeskustan liikennejärjestelyt. Draaman avulla esiin nousseita asioita ja kehitetyjä ratkaisumalleja voidaan tarvittaessa jatkotyöstää mm. draamalautakuntakäsittelyssä.

Esimerkkejä Draamalautakunnan käytännön sovelluksista: